Reforma integral habitatge en Pedralbes

Barcelona, 2018

Client: Elena y Pere

Redacció de Projecte i Direcció d´obra