Habitatge unifamiliar al ‘Cortijo Grande’ de Turre

Turre, 2010

Client: Michael John

Redacció de Projecte i Direcció d´obra

El projecte manté el perímetre edificat actual, no augmenta la superfície construïda, guanyant únicament espai exterior en forma de terrasses, en transformar les cobertes inclinades en cobertes planes.

El projecte s’entén com la successió d’espais oberts, que es juxtaposen formant un espai continu i diàfan, tamisat a través d’elements que actuen com a filtres, i enriquit a través de canvis de nivell al sostre i terra segons l’ús previst, així com una selecció molt acurada dels revestiments i materials. Els espais d’ambdues plantes s’uneixen entre ells de la mateixa manera, sense portes ni tancaments, entenent-se com a un sol espai continu i no com a dues plantes independents.

El programa funcional ha estat establert pel client. Els diferents usos es distribueixen per l’edifici en funció de la seva importància, i aquells usos principals ocupen les millors ubicacions. A la planta baixa hi trobem l’estar, el menjador i la cuina, que juntament amb el rebedor conformen una planta oberta. Des del rebedor parteix l’escala que porta a la planta superior, aquest espai es converteix en un pou de llum. A la primera planta trobem l’estudi i el dormitori principal, com un altre espai continu, tamisat mitjançant un armari central, al fons trobem el bany. Es crea una gran terrassa com a projecció de l’habitatge cap a l’exterior, i es crea un solàrium a la darrera coberta, a la qual s’accedeix a través d’una escala exterior.

L’espai segueix la lògica estructural existent, de manera que l’estabilitat de les edificacions adjacents no se’n vegi perjudicada. L’aspecte exterior de l’edifici també cerca integrar-se a l’entorn mitjançant l’ús del color blanc als revestiments verticals i el paviment inspirat en la llosa de pedra per a les terrasses.