Centre Comercial Andorra de Salou

Salou, 2022

Client: Salou Abenia Marcellán i Grupo Corcuera- Lasheras.

Redacció de Projecte, Direcció d´obra i Coordinació de seguretat i salut

El Centre Comercial Andorra és un espai emblemàtic del municipi però que presenta una degradació important fruit del propi pas del temps. A més, és un espai amb un ús molt estacional, concentrat els mesos d’estiu i de Setmana Santa. Per tant, és un espai desaprofitat per part dels ciutadans durant la major part de l’any, la qual cosa augmenta encara més el mal estat de conservació. Finalment, la configuració arquitectònica com a recinte obert, de cara a la ciutat, hauria de beneficiar encara més la relació d’aquest espai amb la resta del municipi. La intervenció se centra a canviar tot el paviment del conjunt, incorporar-hi nous elements d’il·luminació, mobiliari urbà i nou sanejament.