Ampliació Escola Elisabeth

Salou, 2016

Client: Escola Elisabeth

Redacció de Projecte, Direcció d´obra, Direcció d´execució i Coordinació de seguretat i salut

El projecte respon a les necessitats del centre. L’ampliació se centra en els tres edificis de primària, s’amplien les quatre aules existents a cada edifici, un total de 12 aules.

L’ampliació utilitza el mateix esquema funcional, els mateixos materials i sistema constructiu que als edificis existents. Es pretén aconseguir una ampliació que s’integri completament a l’estètica del Col·legi, on predomina el formigó vist i el vidre