Llar de Jubilats del Parc de Salou

Salou, 2009

Client: Ajuntament de Salou

Redacció de Projecte i Direcció d´obra

Es tracta d´un projecte d´ampliació de l´edifici destinat a Llar de jubilats, obra de l´arquitecte Bonet i Castellana, situat al Parc Municipal de Salou.

Les necessitats del client consistien a crear un nou espai polivalent integrat al parc i relacionat amb l’edifici existent.

El nou edifici s’entén com una coberta enjardinada transitable i unes façanes transparents que es reculan sobre els murs existents per treure el cap a l’exterior.

La planta es resol com un sol espai tamisat únicament pel cos del bany intermedi que separa la sala polivalent del despatx.