Projecte d’un edifici de serveis al parc de la Masia Catalana de Salou

Salou, 2010

Client: Ajuntament de Salou

Redacció de Projecte

La finalitat del projecte és incorporar nous usos, complementaris dels actuals, que potenciïn funcionalment el recinte i dotin la ciutat. Pensant en el principal motor econòmic de la ciutat, el turisme, amb la voluntat d’ampliar el ventall de l’oferta turística i les possibilitats que actualment ofereix la ciutat, aprofitant l’escenari adequat de la Masia Catalana per promoure el turisme interior i tradicional.

La construcció del nou edifici, que dota el sector d’un espai de trobada i treball dels diferents agents que el formen i alhora amb els visitants, format per una sala polivalent on exposar l’oferta turística, un punt d’informació turística i feina, i una cafeteria que serveixi tot el conjunt.

Aquest nou edifici, constructivament molt senzill, tindrà unes formes i volums molt lleugers i articulats, amb la voluntat que s’integri perfectament entre la vegetació del parc.