Residència i centre de dia. Fase II

Parets del Vallès, 2011

Client: Ajuntament de Parets del Vallès

Adreça d’execució i de la Coordinació de Seguretat i Salut.

Fotografia: Ruisánchez arquitectes