Plaça de Joan Miró

Montornès del Vallès, 2016

Client: Ajuntament de Montornès del Vallès

Adreça d’Execució i la Coordinació de Seguretat i Salut.