Parc de la Masia Catalana de Salou

Salou, 2010

Client: Ajuntament de Salou

Redacció de Projecte i Direcció d´obra

El parc de la Masia Catalana és un espai emblemàtic del municipi però que presenta una degradació important fruit del pas del temps i la manca de manteniment. A més, es tracta d’un espai amb un ús molt poc concret i dispers, i sobretot molt estacional, concentrat els mesos d’estiu quan s’instal·la un mercat d’artesania. Finalment, la seva pròpia configuració arquitectònica com a recinte totalment tancat, d’esquena a la ciutat, encara dificulta més que sigui un espai amb una relació fluida amb l’entorn més immediat i en general amb la resta del municipi.

Per això la intervenció és una resposta a aquests problemes, que en aquesta primera fase se centra en tres eixos principals: rehabilitar el mal estat en què es troba el recinte, potenciar els usos existents, fer-lo més accessible i convertir-lo en un espai obert al entorn immediat i a la ciutat en general.

El gruix del projecte consisteix a construir un nou perímetre molt més permeable, tant visualment com físicament; l’ampliació de l’espai d’accés, ampliant la vorera i substituint els paviments; la rehabilitació dels edificis existents de la Masia; la construcció ordenada d’un nou mercat d’artesania; i la creació duna nova zona infantil.