Sant Oleguer de Sabadell

Sabadell, 2009

Client: Ajuntament de Sabadell

Redacció de Projecte i Direcció d´obra

La nova construcció de la pista coberta d’atletisme de Catalunya a la riba del riu Ripoll, i l’existència d’altres grans equipaments esportius com la piscina ‘La Bassa’, la pista d’atletisme descoberta i les piscines de Jaume Serra, tot plegat entorn amb una topografia fortament marcada, feia necessària una nova connexió entre equipaments. Per això es construeix un camí que salva els 26,5 m de desnivell.

La solució adoptada és la construcció d’un camí en ziga-zaga que amb tres trams desenvolupa el recorregut per unir les plataformes i salvar el gran desnivell.

El camí es projecta amb una amplada constant de 3,7 m, que en arribar a la part més alta s’eixampla, un pendent també constant i un paviment d’asfalt acolorit.