Plaça de la Pèrgola

Montornès del Vallès, 2019

Client: Ajuntament de Montornès del Vallès

Direcció de l’obra i Coordinació de seguretat i salut